Wiosenny przegląd działek

UWAGA!!!

 

Wiosenny przegląd działek

 

Zarząd ROD „Semafor” w Olsztynie informuje o wiosennym przeglądzie działek,

który odbędzie się 29 czerwca 2024 r., (sobota) .

W czasie przeglądu, uwaga zostanie zwrócona na:

 

– zainstalowany numer działki w widocznym miejscu,

 

– uporządkowanie i utrzymanie w czystości przyległych alejek oraz rowów melioracyjnych.

 

– kompostownik usytuowany na działce.
(działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin)

 

– ogólne zagospodarowanie i wygląd działki.
(działkowiec jest obowiązany utrzymywać działkę w należytym stanie, przestrzegać porządku ogrodowego w sposób określony w regulaminie oraz współdziałać w ochronie wspólnego dobra).

 

– wygląd żywopłotów i nasadzeń na alejkach.

 

Zarząd ROD