Historia ogrodu

Dnia 21 Marzec 2021 r.

Nie mogę dotrzeć do dokumentów jak powstały Ogrody działkowe „SEMAFOR”.

Z mojej wiedzy prawdopodobne powstanie ogrodów to rok 1973/74.

Powstały jako Pracownicze Ogrody Działkowe „Semafor”, a administratorem był PKP  Rejonowa Dyrekcja Kolei Państwowych w Olsztynie. Działkę można było otrzymać z rekomendacji Związków Zawodowych. Grunt prawdopodobnie należał do rolnika , a później do miasta Olsztyn.

Dawniej teren wyglądał tak:

Dnia 29.09.2022 r.

Niedawno uzyskałem garść informacji o pierwszych dniach  powstanie ogródków działkowych „SEMAFOR” w Olsztynie.

(wspomnienia Lucjana Osowskiego –  pierwszego Prezesa ZOD „SEMAFOR”)

Pod koniec 1971 roku Wojewódzki Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Olsztynie zaproponował Rejonowej Dyrekcji Kolei Państwowych w Olsztynie możliwość założenia zakładowych ogródków działkowych dla kolejarzy. Na zaproszenia Pana Lucjana Skrodzkiego – przewodniczącego Wojewódzkiego Zarządu PZD w grudniu 1971 r. odbyło się spotkanie z naczelnikami jednostek kolejowych węzła Olsztyn, tj.: Parowozowni, Wagonowni, Stacji -Oddziału Ruchu, Oddziału Drogowego, Budynków, Socjalnego, Biura Kontroli Dochodów, Samochodowni, Straży Pożarnej PKP, gdzie poinformowano, że Zarząd PZD otrzymał od Urzędu Miasta Olsztyn do zagospodarowania nowy teren na Osiedlu Mazurskim, który planują przekazać dla pracowników kolei. Kolejarze chętnie wyrazili zgodę na tą propozycję.

Aby zacząć formalne działania Ogrodu wybrano Zarząd POD, a także nazwę – „SEMAFOR”. Zadania tworzenia kolejowych działek POD podjęli się głównie: p. Stanisław Oleszkiewicz (Oddział Ruchu), p. Sujkowski (Oddział Socjalny), p. Nowakowski (Straż Pożarna), p. Edmund Skrzypczak (skarbnik) oraz ja – Lucjan Osowski (Wagonownia), który zostałem wybrany pierwszym Prezesem POD „SEMAFOR”.

W 1972 roku został przydzielony przez Polski Związek Działkowców teren o powierzchni 15 ha na Kolonii Mazurskiej, ale bez wsparcia finansowego PZD oraz UM Olsztyn dotyczącego zagospodarowania tego terenu pod działki. Zainteresowani działkami Kolejarze rozpoczęli prace  przy ogrodzeniu i przygotowaniu terenu pod działki. I tu bardzo pomocni byli: Naczelnik Wagonowni – p. Jenkner, który na ten cel przekazał deski i paliki, Naczelnik parowozowni Olsztyn – p. Oleszkiewicz, który przekazał żużel na drogi i dróżki, co wozili kierowcy z Samochodowni. Natomiast z Oddziału Budynków przekazano materiały budowlane (cement, piasek i rury na odwodnienie terenu). Zarząd działek przystąpił do wytyczania działek, a ich przydział nastąpił po losowaniu w budynku Rejonowej DRKP w Olsztynie. Ważnym wydarzeniem w funkcjonowaniu Ogrodu było wykonanie studni głębinowej. Miejsce na studnię wskazał różdżką p. Eugeniusz Pernak z Oddziału Drogowego. Większość prac wykonali sami przyszli działkowcy w czynie społecznym. Ponadto przez wiele lat dużym wsparciem dla funkcjonowania Ogrodu była pomoc p. Lucjana Skrodzkiego- Prezesa i p. Joanny Karczewskiej – instruktora od ogrodnictwa z Wojewódzkiego Zarządu PZD.

Prezesem Ogrodów Działkowych „SEMAFOR” byłem do końca lat 80 – tych, kiedy to zrezygnowałem z funkcji. Następnymi Prezesami Zarządu byli: p. Zygmunt Maksymiuk, p. Czesław Zapaśnik, p. Antoni Milewski i Pani Prezes (niestety zapomniałem nazwiska- p.  Iwona Korzeniewska- dopisek autora).

Od razu pragnę przeprosić, jeśli kogoś pominąłem lub pomyliłem fakty, ale mam już 85 lat i nie wszystko pamiętam.

Lucjan OsowskiDziś jest to inny teren i wygląda tak:

W roku 2022 nasz ogród wzbogacił się o nową siedzibę Zarządu ROD. Dziś mamy nowoczesne i piękne pomieszczenie.

 

 

 

 

 

 

W dalszym ciągu poszukuje informacji o powstaniu Ogrodu ,jego historii powstania i działania.