Rozliczenie prądu na działce.

Przypominamy ,że zgodnie z uchwałą nr.71/2024 KZ PZD, w pierwszej połowie 2024 r. w ROD utrzymano z pewnymi modyfikacjami-zasady rozliczenia energii elektrycznej z 2023 r.

Modyfikacje podyktowane są zmniejszeniem ustawowego wymiaru energii rozliczonej przez dostawców zewnętrznych wg „zamrożenia” ceny. W 2024 r. pula przypadająca na działkę została zmniejszona o połowę  – wynosi 125 kWh (w 2023 r. byłoto 250 kWh).

Zgodnie z w/w uchwałą w 2024 r. zasadniczo utrzymano wytyczne wprowadzone uchwałą KZ PZD nr. 56/2023. Zmiana sprowadza się do tego, że rozliczenie działkowca , wg ceny energii „normalnej” stosowanej przez dostawcę zewnętrznego wobec ROD, nastąpi po wykazaniu na podliczniku zużycia powyżej 125 kWh.

Wobec powyższych faktów na terenie naszego ogrodu zostanie dokonany odczyt podliczników na dzień 30 czerwca 2024 r. w celu rozliczenia zużycia po „normalnej” cenie.