Zarząd

Dyżury zarządu.

W II sobotę miesiąca w godz. 11.00-13.00 w biurze ROD „Semafor” interesantów przyjmuje Prezes ROD (tel.506 426 788).

Zapraszamy do naszego biura.

Zarząd ROD „Semafor”

Funkcja Imię i Nazwisko Telefon Nr.Działki
Prezes ROD Stanisław Maciej Pernak 506 426 788  43
V-ce Prezes Jarosław Kulbicki 605 993 114 414
Sekretarz Marta  Achramowicz 514 111 355 106
Skarbnik Krzysztof Wądołowski 507 106 491  23
Członek Zarządu Iwona Korzeniewska 510 139 390  120
Członek Zarządu Zbigniew Pękała 667 644 979 326 

e-mail: semafor.olsztyn@wp.pl

Komisja rewizyjna

Przewodniczący K.R Mieczysław Niewiero (działka 271) 591 159 371
Członek K.R. Elżbieta Czamajło (działka nr 258) 664 788 515
Członek K.R. Barbara Strzyż  (działka nr 69 ) 512 261 393

Pracownicy ogrodu

Gospodarz Piotr Klinger 798 028 490 Działka nr 401
Elektryk Marek Kowalski 537 902 853 Działka nr.225
Księgowa Iwona Schmidt 605 299 176   pon., śr., pt. w godz. 16:00 – 19:00

 

Konto Bankowe

Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Olsztynie
ul. 1 Maja 13 A 10-117 Olsztyn
telefon 89 527 20 08.

nr: 54 8858 0001 2001 0026 9058 0501