Plan pracy Zarządu ROD „Semafor”

Plan Pracy na rok 2020

 • Uruchomienie sieci wodnej
 • kontynuowanie ubezpieczenia Ogrodu w PZU.
 • ustawienie pojemników na odpady komunalne,
 • ustawienie toalety przenośnej
 • usuwanie na bieżąco awarii sieci wodnej i energetycznej,
 • dokonanie likwidacji dwóch liczników o różnych taryfach C-11(hydrofornia) i G-11 (altanki ) na taryfę G-11 (tańsza),
 • rozpocząć budowę „Domu Działkowca i biura ROD
 • Dyżury Zarządu 1 raz w miesiącu,
 • po zakończeniu sezonu dokonać odwodnienia sieci wodnej,
 • egzekwować zaległości w opłatach ogrodowych,
 • całoroczna kontrola skrzynek elektrycznych,
 • uporządkowanie nasadzeń krzewów i żywopłotów w alejkach
 • konsekwentnie wymagać od działkowiczów dbałości o wygląd działek poprzez ciągłą kontrolę.

 

P L A N P R A C Y N A R O K 2 0 2 1.

 • Przygotowanie i uruchomienie sieci wodnej,
 • Kontynuowanie ubezpieczenia Ogrodu w PZU,
 • Przygotowanie terenu pod ustawienie pojemników na odpady komunalne oraz ich ustawienie,
 • Ustawienie toalety przenośnej,
 • Usuwanie na bieżąco awarii wodnych i elektrycznych,
 • Przeprowadzić przegląd zagospodarowania działek,
 • Uruchomić inwestycję budowy nowej siedziby biura i świetlicy ROD na działce nr.185 (po Walnym Zebraniu z wnioskiem o dopłatę z okręgu ),
 • W przypadku nierozpoczęcia budowy biura (Covid-19) podjąć próbę wybudowania śmietnika ogólnego dla Ogrodu ROD,
 • Wykonać remont bramy Nr.2 ,
 • Modernizacja wejścia od Carrefoura ( zwiększyć bezpieczeństwo w dojściu do ogrodu),
 • rozbudowa monitoringu na terenie ogrodu. (bezpieczeństwo),
 • Dyżury 1 raz w miesiącu przez Zarząd Ogrodu,
 • W dalszym ciągu dążyć do zmniejszenia zaległości w opłacie ogrodowej,
 • Ciągły dozór instalacji elektrycznej oraz kontrola sieci na działkach,
 • Po zakończeniu sezonu dokonać odwodnienia instalacji wodnej i przygotować ją do okresu zimowego,
 • Na bieżąco sprawdzać stan ogrodzenia zewnętrznego, bram i furtek wejściowych na teren działek.

Plan pracy na rok 2022

 • Doprowadzić do zakończenie sprawę zadłużenia działki Nr.63 – Teresa i Wiesław Wtorek,
 • Podpisanie umowy na wywóz nieczystości stałe,
 • Przygotowanie i uruchomienie sieci wodnej,
 • Kontynuowanie ubezpieczenia Ogrodu w PZU,
 • Przygotowanie pojemników na odpady komunalne oraz ich ustawienie,
 • Ustawienie toalety przenośnej,
 • Usuwanie na bieżąco awarii wodnych i elektrycznych,
 • Przeprowadzić przegląd zagospodarowania działek,
 • Kontynuować inwestycję budowy nowej Siedziby Zarządu ROD na działce nr.185
 • Wystąpić do PZD z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji.
 • Wykonać remont bramy Nr.1 i 2 ( górna),
 • Remont odcinka płotu głównego przy działkach 325,326,327 (wspólnie z ROD Skanda),
 • Modernizacja wejścia od Carrefoura ( zwiększyć bezpieczeństwo w dojściu do ogrodu),
 • rozbudowa monitoringu na terenie ogrodu. (bezpieczeństwo),
 • Dyżury 1 raz w miesiącu przez Zarząd Ogrodu,
 • W dalszym ciągu dążyć do zmniejszenia zaległości w opłacie ogrodowej,
 • Ciągły dozór instalacji elektrycznej oraz kontrola sieci na działkach,
 • Usuwać na bieżąco awarie instalacji wodnej,
 • Po zakończeniu sezonu dokonać odwodnienia instalacji wodnej i przygotować ją do okresu zimowego,
 • Na bieżąco sprawdzać stan ogrodzenia zewnętrznego, bram i furtek wejściowych na teren działek.
 • Utrzymywać współpracę z WM PZD w Olsztynie,

 

Plan pracy Zarządu na kadencję 2019 – 2022

 • 2019r. – jak plan pracy w 2019r.,
 • 2020r. – wykonanie I etapu prac poprawiających zaopatrzenie działkowców w wodę (częściowa wymiana rur z wnioskiem o dopłatę z okręgu),
 • 2020 r. – Budowa siedziby ROD „SEMAFOR” na działce Nr.185 (po Walnym zebraniu z wnioskiem o  dopłatę z okręgu)
 • 2020 r. wykonanie terenu utwardzonego pod główny śmietnik,
 • Zagospodarowanie terenu wokół budowanej siedziby ROD,
 • 2021r. – wykonanie boksów na segregowane odpady przy śmietniku głównym
 • 2021r. – remont elewacji Hydroforni.
 • 2022r. – naprawa ogrodzeń zewnętrznych.

 

Realizacja zadań zależeć będzie od wielkości posiadanych środków finansowych w ROD „SEMAFOR”