Plan pracy

Plan pracy Zarządu ROD „SEMAFOR” w 2020 r.

 1. Uruchomienie sieci wodnej
 2. kontynuowanie ubezpieczenia Ogrodu w PZU.
 3. ustawienie pojemników na odpady komunalne,
 4. ustawienie toalety przenośnej
 5. usuwanie na bieżąco awarii sieci wodnej i energetycznej,
 6. dokonanie likwidacji dwóch liczników o różnych taryfach C-11(hydrofornia) i G-11 (altanki ) na taryfę G-11 (tańsza),
 7. rozpocząć budowę „Domu Działkowca i biura ROD
 8. Dyżury Zarządu 1 raz w miesiącu,
 9. po zakończeniu sezonu dokonać odwodnienia sieci wodnej,
 10. egzekwować zaległości w opłatach ogrodowych,
 11. całoroczna kontrola skrzynek elektrycznych,
 12. uporządkowanie nasadzeń krzewów i żywopłotów w alejkach
 13. konsekwentnie wymagać od działkowiczów dbałości o wygląd działek poprzez ciągłą kontrolę.

Plan pracy Zarządu na kadencję 2019 – 2022

 1. 2019r. – jak plan pracy w 2019r.,
 2. 2020r. – wykonanie I etapu prac poprawiających zaopatrzenie działkowców w wodę (częściowa wymiana rur z wnioskiem o dopłatę z okręgu),
 3. 2020 r. – Budowa siedziby ROD „SEMAFOR” na działce Nr.185 (po Walnym zebraniu z wnioskiem o  dopłatę z okręgu)
 4. 2020 r. wykonanie terenu utwardzonego pod główny śmietnik,
 5. Zagospodarowanie terenu wokół budowanej siedziby ROD,
 6. 2021r. – wykonanie boksów na segregowane odpady przy śmietniku głównym
 7. 2021r. – remont elewacji Hydroforni.
 8. 2022r. – naprawa ogrodzeń zewnętrznych.

Realizacja zadań zależeć będzie od wielkości posiadanych środków finansowych w ROD „SEMAFOR”