Woda

Informacja o wodzie w ROD "Semafor" w Olsztynie

1. Zbudowana jest z rur stalowych z wykorzystaniem rur plastikowych.

2. Posiadamy pompę głębinową usytuowaną na głębokości ok.63 m.

3. Woda jest pobierana do trzech zbiorników stalowych o pojemności 2x 3500 l i1x 500 l.

4. Zbiorniki są systematycznie konserwowane i sprawdzane pod względem stanu technicznego oraz wyglądu zewnętrznego przez Państwowy Dozór Techniczny w Olsztynie.

5. Ciśnienie w naszych zbiornikach wynosi ok.6,0atm.

6. W naszej sieci posiadamy szereg zasów i zaworów odcinających wodę z poszczególnych odcinków.

7. Pompa czerpiąca wodę ze studni głębinowej jest napędzana prądem 220V.

8. Ilość pobranej wody jest liczona wodomierzem i za pobraną ilość płacimy do Wody Polskie w Olsztynie. Jest to kwota 0,10 zł. Za 1m3 wody. Nasze zużycie wody w jednym sezonie to ok. 16 000 m3

9. W związku z tym należy oszczędzać zużycie wody do maksimum.

10.Posiadamy instalację która ma ok.45 lat i jej stan techniczny jest coraz gorszy, w najbliższym czasie musimy liczyć się z tym, że będziemy zmuszeni do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu inwestycji instalacji wodnej. Obecnie powstają ok.12-15 awarii w ciągu sezonu a materiały do ich usunięcia pochłaniają duże kwoty .(np. jedna opaska na rurę 80 mm to koszt 270,00 zł.) a takich opasek w 2020 r. zużyliśmy 8 nie licząc opasek o mniejszej średnicy koszt.ok 60- 150 zł.