Komunikat Zarządu.

K O M U N I K A T    Z A R Z Ą D U.

Zarząd ROD „Semafor” w Olsztynie przypomina, że termin opłaty za energię elektryczną upłynął w dniu 15.12.2023 r.

Informujemy że zgodnie z uchwałą nr 83/2022 wszystkim którzy

nie opłacili rachunku za energię zostanie odłączony prąd od

działki. Ponowne podłączenie nastąpi po opłaceniu zaległości oraz

kosztów podłączenia w kwocie 50,00 zł.

                                        Z A R Z Ą D