Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym ROD.

Zarząd ROD „Semafor” , informuje że dnia 27 kwietnia 2024 r. o godzinie 10.00  w  Klubie Osiedlowym „AKCES” w Olsztynie ul. Pana Tadeusz 6 odbędzie walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze  Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Semafor” w Olsztynie. 

Na walnym zebraniu przedstawione będą dane z działalności  ogrodu oraz wyniki finansowe za rok 2023 i  kadencję 2019-2023 r.

Po części sprawozdawczej dotychczasowy Zarząd poda się do dymisji i zostaną przeprowadzone wybory do nowego Zarządu ROD na lata 2024-2028 oraz wybór delegata na okręgowy Zjazd Delegatów.

Zgodnie z § 56 ust.2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

Jest to bardzo ważne wydarzenie dla działalności Ogrodu.  Prosimy Państwa o jak najliczniejsze przybycie na to spotkanie.