Opłaty za rok 2024

Na opłaty za działkę w roku 2024 składają się następujące składniki:

  • opłata od metrażu działki: metraż (m2) x 1,05 zł,
  • opłata członkowska   :                               6 zł, 
  • Fundusz Rozwoju     :                                  0 zł, 
  • opłata energetyczna:                                 25 zł 
  • opłata za wywóz śmieci:                         80 zł 
  • opłata  wodna :                                             0 zł

Przykład do zapłaty przy dzialce 300 m² 

300*1,05 zł = 315,00 zł +opłata członkowska 6 zł +opłata energetyczna 25 zł + opłata za wywóz śmieci 80 zł + opłata za zużycie wody 0 zł = 426,00 zł

Wpłat dpokonujemy na nr konta:

54 8858 0001 2001 0026 9058 0501
Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy

W tytule proszę podać:
Nr działki oraz opis za co jest opłata np:

Nr 123, za:300m2 x 1,05zł , oc 6zł , wś 80 zł, oe 25zł.

Termin płatności do 31.05.2024r.

Uwaga!

Termin płatności za zużytą  energię elektryczną po odczycie liczników upłynął  15.11.2023 r.
W przypadku nie wniesienia opłaty wraz z odsetkami za zwłokę w terminie będzie wyłączana energia do czasu zapłacenia, zgodnie z uchwała nr. 24/2022 z dnia 06.05.2022 r.

 Ponowne podłączenie to koszt 50,00 zł