Wypowiedzenie umowy dzierżawy w sytuacji, gdy działka w ROD nie jest utrzymana w należytym stanie.

Użytkownik powinien dbać o porządek i czystość na działce. Jest to zapisane w Ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz w Regulaminie ROD. Jeśli działkowiec nie stosuje się do tego wymogu, a dodatkowo nie reaguje na wezwania Zarządu Ogrodu, aby uporządkował działkę, Zarząd może w uzasadnionych sytuacjach wypowiedzieć mu umowę dzierżawy.

Zarówno ustawa o ROD z 2013 roku (art.36),jak i Statutu Polskiego Związku Działkowców (par.85) wyraźnie mówią o obowiązkach osób użytkujących działki w ROD i konsekwencjach niestosowania się do ustalonych zasad. Zgodnie z Regulaminem ROD (par.36) utrzymanie porządku i czystości na działce należy do jej użytkownika.