Po miesiącach starań ze strony PZD, Sejm przyjął senacką poprawkę i uchwalił ważną dla działkowców nowelizację ustawy w sprawie opłat za prąd. Dzięki temu w 2023 roku działkowcy faktycznie uzyskają prawo do rozliczenia części opłaty za prąd wg cen z 2022 r. Nowelizacja zainicjowana przez PZD, to nie tylko ulga dla kieszeni działkowców – każdy z nich oszczędzi ok. 80,00 zł. to również większa pewność, że w 2023 r. ogrody będą nadal zielone.

Ustawa wprowadziła dla grupy odbiorców, w której znaleźli m.in. działkowcy, maksymalny poziom ceny prądu – 693,00 zł netto za 1 MWh . Dzięki poprawce wywalczonej przez PZD, za część energii – 250 kWh na działkę – działkowcy zapłacą jeszcze niższą cenę tj. wg stawki z 2022 r.
W przypadku Naszego Ogrodu wygląda to tak, że w roku 2023 na całkowity pobór energii z naszego terenu dostaniemy limit(402 x 250)  100 500 kWh. Pobór z terenu działek wynosił w 2022 r. – 65 500 kWh czyli mamy rezerwę i nie będziemy ponosić dodatkowych kosztów.
Jedynym problemem jest Nasza hydrofornia gdyż na zasilanie hydroforni mamy tylko 2 000 kWh a nasze roczne zużycie wynosi ok.5 500 -6 000 kWh i za nadwyżkę ok. 4 000kWh musielibyśmy płaci dużą wyższą stawkę za 1 kWh. (ok.3x),obecna stawka  0,6622 netto.            W związku z tym iż mamy dużą rezerwę na ogrodzie chcemy zrezygnować z podwójnego zasilania i przejść na jeden punkt zasilania. Wiąże się to z poniesieniem niezaplanowanego kosztu modernizacji przyłącza. Koszt tych robót powinien zamknąć w granicach tej zapłaconej podwyższonej opłat w 2023 r. I to by były jedyne koszty które poniesiemy. To opłaca się wykonać gdyż będzie to inwestycja na lata.