Komunikat.

Krajowa Rada PZD przedłużyła kadencję organów PZD.

 

Krajowa Rada PZD obradująca w dniu 14 grudnia 2022 r. zadecydowała o przedłużeniu kadencji organów PZD podejmując uchwałę nr.1/XVII/2022. Zanim KR podjęła tę decyzję, zostały przeprowadzone konsultacje z Okręgami i wieloma ogrodami, które podzieliły opinię o potrzebie  przedłużenia kadencji.

Podstawowym argumentem jej wydłużenia jest fakt znacznego zwolnienia działalności wszystkich organów PZD w latach 2020-2022 na wskutek obostrzeń wynikających ze stanu epidemii wywołanej wirusem COVID-19, co spowodowało m in. brak możliwości wykonania planu działania PZD na obecną kadencję.

Podstawowym argumentem jej wydłużenia jest fakt znacznego zwolnienia działalności wszystkich organów PZD w latach 2020-2022 na wskutek obostrzeń wynikających ze stanu epidemii wywołanej wirusem COVID-19, co spowodowało m.in. brak możliwości wykonania planu działania PZD na obecną kadencję. Drugim argumentem jest realizacja przez ponad 500 ROD grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Biorąc pod uwagę restrykcyjne zasady dotyczące realizacji oraz rozliczenia  projektów i odpowiedzialność z tytułu ewentualnych z  nieprawidłowości przy ich realizacji  konieczne jest zachowanie ciągłości władz w ogrodach, aby osoby dobrze zaznajomione z zasadami realizacji i rozliczenia grantów miały możliwość dokończenia projektu z pożytkiem dla działkowców i ROD.

W wyniku przedłużenia kadencji w 2023  zamiast kampanii walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ogrodach działkowych będą przeprowadzone sprawozdawcze walne zebrania lub konferencje delegatów. Uwzględniając powyższe wszyscy członkowie organów PZD sprawują swoje mandaty do końca bieżącej wydłużonej kadencji, która zgodnie z uchwałą Krajowej Rady PZD zakończy się w 2024 roku, kiedy przeprowadzona zostanie w całym Związku kampania sprawozdawczo-wyborcza.

Uchwała nr.1/XVII/2022 Krajowej Rady PZD w sprawie przedłużenia kadencji organów Polskiego Związku Działkowców została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym nr.1/2023.