Jak zmniejszyć ryzyko kradzieży w ROD po sezonie działkowym.

Ogrody działkowe, które latem tętnią życiem , późną jesienią i zimą pustoszeją. Dobrze wiedzą o tym amatorzy cudzej własności. W dużej mierze to od samych działkowców i zarządów ROD zależy, czy uda się zminimalizować ryzyko włamania do altan lub kradzieży.

Przykładem inwestycji, które zwiększają bezpieczeństwo w ogrodach działkowych są przedsięwzięcia ROD w zakresie montażu monitoringów i oświetlenia alejek i innych terenów. Zarejestrowany przez nie materiał filmowy pozwala na szybką identyfikację sprawcy ewentualnej kradzieży czy włamania. Należy jednak pamiętać, że tego typu działania Zarządów ROD nie zwalniają działkowców z właściwego zabezpieczenia swego mienia przed zimą. Nie powinno się pozostawiać na widocznym miejscu, trzeba je schować lub zabrać w bezpieczne miejsce.

Altany powinny być dokładnie zamknięte i zabezpieczone tak aby nie stały się łatwym łupem dla włamywaczy. Z doświadczenia policji z którą współpracujemy wynika , że w zapewnieniu bezpieczeństwa bardzo pomaga tzw. sąsiedzki monitoring. Dlatego warto przypomnieć że podczas wizyty na swojej działce, należy sprawdzić czy nic niepokojącego nie wydarzyło się u sąsiadów (włamanie, pojawienie się dzikiego lokatora). W sytuacjach wątpliwych należy możliwie szybko skontaktować się z właścicielami lub Zarządem. Trzeba zwracać uwagę na obcych, którzy chodzą po alejkach działkowych. Czasem zwykłe pytanie „Kogo pan szuka?” potrafi odstraszyć złodzieja. Wszelkie niebezpieczne sytuacje należy zgłaszać policji poprzez numer alarmowy 112.

Podsumowując, starajmy i na terenie naszego ROD wprowadzać nowinki techniczne które pomogą nam w zapewnieniu bezpieczeństwa naszych działek.