Okręgowa Rada zmieniła wysokość podwyższonej opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia prawa do działki.

  • Okręgowa Rada zmieniła wysokość podwyższonej opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia prawa do działki.

Okręgowa Rada Warmińsko-Mazurska PZD w Olsztynie w dniu 30 września 2021 roku podjęła Uchwałę Nr 1/VIII/2021 w sprawie: wysokości opłaty ogrodowej uiszczanej w roku nabycia prawa do działki dla działkowców Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZD.

Decyzją Okręgowej Rady podwyższona opłata ogrodowa uiszczana w roku nabycia działki od 01 stycznia 2022 roku wynosi 300 zł.