Bezpieczeństwo na działce w okresie zimowym.

Okresem szczególnie niebezpiecznym dla każdego ROD jest okres jesienno-zimowy, kiedy praktycznie ogrody są zazwyczaj opustoszałe. Pod nieobecność działkowców dochodzi do największej liczby negatywnych zjawisk w ogrodzie. Dlatego na widoku na działce nie zostawiajmy rzeczy i przedmiotów, które można sprzedać na złom, a drogi sprzęt, jak kosiarki i piły spalinowe, sprzęt elektroniczny na okres zimowy zabieramy z działki do pomieszczeń dobrze zabezpieczonych i nadzorowanych.

Dlatego należy przypominać i apelować do działkowców o:

• częstszy nadzór altan i działek, szczególnie w okresie zimowym;

• zwracajmy uwagę nie tylko na swoją działkę ale też najbliższych sąsiadów. Utrzymujmy stałą komunikację międzysąsiedzką;

• wszystkie dostrzeżone zdarzenia, jak i przebywanie osób bezdomnych należy zgłaszać zarządom ROD, policji i straży miejskiej.

Negatywne zjawiska w ogrodzie najczęściej dotyczą:

• kradzieży i włamań do altan, w których pozostawiony jest sprzęt, jak i różne narzędzia działkowców;

• koczowanie ludzi bezdomnych w altanach, co niejednokrotnie przez podgrzewanie się w niskich temperaturach, prowadzi do zgonów w wyniku zaczadzeń i spaleniu się altany;

• licznych aktów wandalizmu mienia i urządzeń znajdujących się w ogrodzie.

Właściwe zabezpieczenie altan przed włamaniem poprzez zastosowanie solidnych drzwi i zamków oraz okratowanie ich, jaki i okien, jest znacznym utrudnieniem dla ich sforsowania przez sprawców.

Funkcjonalne ogrodzenie ogrodu ze sprawnymi, zamykającymi się wejściami, utrudnia w sposób znaczny wyniesienie z ogrodu rzeczy i przedmiotów o znacznych gabarytach. Chroni również przed zwierzyną leśną: dzikami i sarnami.

Poziom bezpieczeństwa w ogrodzie, w głównej mierze zależy od inwencji i inicjatywy całej społeczności ogrodu. Podnosi komfort działowca, w korzystaniu z działki, wpływa również na rozwój ogrodu.

Zaangażowanie ze strony działkowca i zarządu ROD jest najprostszym do wprowadzenia i jednocześnie jednym z najskuteczniejszych rozwiązań problemów związanych z kradzieżami i niszczeniem mienia w ogrodzie przez bezdomnych.

Zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie jest procesem złożonym i trudnym, nie można kierować się wyłącznie realizacją jednego zagadnienia.

Działania w tym zakresie powinna cechować kompleksowość i adekwatność do sytuacji ogrodu i występujących w nich problemów. Recepty na stuprocentowe bezpieczeństwo nie ma, w dużej mierze zależy ono od naszej czujności oraz czujności naszych sąsiadów.