Znaczenie Regulaminu ROD dla działkowców

Życie w ogrodzie działkowym normuje przede wszystkim regulamin ROD, który zawiera wiele sprawdzonych rozwiązań mających na celu stworzenie optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania ogrodów działkowych.

Regulamin ROD jest podstawowym dokumentem stosowanym w ogrodach. Obowiązuje nie tylko działkowiczów , ale każdą osobę przebywającą na terenie ogrodu. Normuje m. in. zagadnienia dotyczące funkcjonowanie ogrodu, jego zagospodarowanie, zasady użytkowania działki, a także odnosi się do kwestii porządkowych. Na uwagę zasługują zwłaszcza przepisy regulujące kwestię zagospodarowania działek. W tym zakresie określają nakazy, zakazy i inne ograniczenia. Dotyczą one m.in. dopuszczalnych naniesień(urządzeń) na działce , w tym zasady stawiania i wykorzystywania altan działkowych. Odnoszą się również do kwestii sadzenia i utrzymywania nasadzeń (roślin), a zwłaszcza dopuszczalnych gatunków oraz odległości od granic działki. Istotne są również zasady bieżącego korzystania z działki, w tym zakaz zakłócania spokoju sąsiadom poprzez korzystanie z rozmaitych urządzeń ponad przeciętną miarę. Wszystkie te zasady muszą być bezwzględnie przestrzegane pod rygorem stosowanych sankcji. W skrajnych przypadkach możliwe jest również pozbawienie prawa do działki, np. w razie budowy ponadnormatywnej altany lub w przypadku zamieszkiwania na terenie działki. Dlatego ważna jest znajomość Regulaminu ROD. Zachęcamy więc wszystkich działkowców do zapoznania się z rozwiązaniami zawartymi w tym dokumencie.

Regulamin ROD jest dostępny w siedziebie naszego biura oraz na stronie internetowej www.pzd.pl