Nowe obowiązki dla działkowców.

sprawdź czy Ciebie też dotyczy.

Od 1 lipca 2021 roku właściciele budynków muszą składać deklaracje ws. urządzeń będących źródłem ciepła lub służących spalaniu paliw. Przypominamy – altana działkowca, co do zasady, jest budynkiem.

Jeżeli znajdują się w niej urządzenia będące źródłem ciepła (np. bojler do grzania wody) lub służący spalaniu paliw (np. kominek), zachodzi konieczność wypełniania deklaracji przez właściciela (czyli działkowca).

Urządzenie funkcjonujące w budynkach przed 01.07.2021r. należy zgłosić w terminie 12 miesięcy ,tj do końca czerwca 2022 roku. W przypadku montażu urządzeń po 1 lipca 2021 r. ą termin będzie krótszy – 14 dni od ich zamontowania. Analogiczne obowiązki spoczywają na Zarządach ROD, z tytułu urządzeń zlokalizowanych w budynkach zaliczanych do infrastruktury ogrodowej np. świetlicach.

Zarówno w przypadku działkowca, jak i zarządu ROD, właściwym do wypełnienia będzie formularz pn. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne. Szczegółowe rodzaje źródeł ciepła oraz źródeł spalania paliw i dane podlegające zgłoszeniu, zostały określone ww. deklaracji.

Deklaracje można złożyć elektronicznie – przez stronę https://zone.gunb.gov.pl ( trzeba jednak posiadać profil zaufany lub dowód elektroniczny) albo pisemnie. Papierową deklaracje można otrzymać i złożyć w urzędzie gminy właściwej ze względu na lokalizację budynku ( osobiście lub listownie). Wzór deklaracji można również znaleźć w internecie m.in na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (https://www.gunb.gov.pl/strona/centrala-ewidencja-emisyjność-budynków-faq), gdzie znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Na www.pzd.pl zamieszczono również komunikat KZ PZD w tej sprawie.

Uwaga! Zaniechanie złożenia deklaracji grozi grzywną. Dlatego sprawę warto traktować z należytą powagą.