Kategoria: Komunikat Zarządu

Komunikat Zarządu

Rozliczenie prądu na działce.

Przypominamy ,że zgodnie z uchwałą nr.71/2024 KZ PZD, w pierwszej połowie 2024 r. w ROD utrzymano z pewnymi modyfikacjami-zasady rozliczenia energii elektrycznej z 2023 r.

Komunikat Zarządu

Otwarcie bramy wjazdowej.

Zarząd ROD „Semafor” w Olsztynie , informuje że zgodnie z decyzją Walnego Zebrania brama wjazdowa będzie otwarta w czwartki (robocze)           

Komunikat Zarządu

Wolne działki ?

Zarząd ROD „Semafor” nie posiada w swoich zasobach wolnych działek. Zmiana użytkowników działki następuje na drodze podpisania umowy przeniesienia praw do działki pomiędzy zbywającym a

Komunikat Zarządu

Komunikat Zarządu.

K O M U N I K A T    Z A R Z Ą D U. Zarząd ROD „Semafor” w Olsztynie przypomina, że termin

Komunikat Zarządu

Stanowisko ROD „Semafor”

  Stanowisko Zarządu i Komisji Rewizyjnej  Ogrodu Działkowego „Semafor” w Olsztynie          z dnia 10 grudnia 2023 roku Zarząd i Komisja Rewizyjna

Komunikat Zarządu

Komunikat Zarządu.

  Zarząd ROD „Semafor” wzywa działkowców którzy nie opłacili opłaty ogrodowej za rok 2023 w terminie do dnia 30 czerwca 2023 o wniesienie tej opłaty

Komunikat Zarządu

Komunikat Zarządu

W dniu 09.05.2023 r. ok. godz. 15.00 nieznany sprawca podpalił stos gałęzi które składowane były obok bramy nr.3. Pożar szybko się rozprzestrzenił i płomienie ogarnęły

Komunikat Zarządu

Zarząd ROD „Semafor” w Olsztynie informuję, że osoby uprawnione do wjazdu i parkowaniu pojazdami mechanicznymi na terenie naszego ogrodu mogą się zgłaszać do Prezesa ROD

Komunikat Zarządu

KOMUNIKAT ZARZĄDU

K O M U N I K A T. W związku z uszkodzeniem kłódki od bramy wjazdowej Nr.1 przez nieznanego sprawcę zmuszeni jesteśmy do wymiany

Komunikat Zarządu

KOMUNIKAT ZARZĄDU.

K O M U N I K A T. Zarząd ROD „Semafore” informuje, że rozpoczeliśąmy przygotowania do sezonu 2023. W związku z tym zobowiązuje się