Komunikat

Zarząd ROD „Semafor” informuje, że zgodnie z decyzją Walnego Zebrania bramy wjazdowe na teren Naszego Ogrodu będą otwarte w czwartki(robocze) w godz. 8.00 – 19.00  oraz soboty(robocze). w godz. 8.00-15.00. W dni świąteczne bramy będą zamknięte.

Jednoczenie przypomina się ,że w dni otwarcia bram obowiązuje „ZAKAZ PARKOWANIA” na terenie całego ogrodu.

Informujemy również, że jesteśmy w stałym kontakcie ze Strażą Miejską w Olsztynie która zobowiązała się do patrolowania terenu naszego Ogrodu i za łamanie przepisu o „PARKOWANIU” będzie nakładała stosowne mandaty. 

Wobec powyższego osoby uprawnione do wjazdu i parkowanie powinny za szybą umieszczać karty wydane przez Zarząd.