Inwestycja w ROD „Semafor”

Wielkimi krokami zbliżamy się zakończenia Naszej inwestycji budowy Siedziby Zarządu ROD „Semafor”. W dniu 08.03.2022 r. w godzinach południowych przybyła ekipa montażowa z firmy „Logicon” z Jagatowa k/Gdańska dostarczając kompletny kontener biurowy. Montaż trwał do godz. 15.50. Ekipa bardzo szybko uporała się z pracami montażowymi

Pierwszy element został ustawiony po ok.55 minutach. Dalszy montaż przebiegał również sprawnie, montażyści z dużą umiejętnością robili swoje. Po następnej godzinie była widoczna ich praca


Ok. godziny 14.30 kontenery były zmontowane. Teraz nastąpiła ostatnie część prac tj. montaż elementów wykończeniowych.

W tym samym czasie elektryk ROD p. Marek przystąpił do podłączenia instalacji elektrycznej do wcześniej przygotowanej sieci. Sprawdzaliśmy działanie oświetlenia, klimatyzacji, gniazdka podłączeniowe oraz działanie systemu zabezpieczenia przed porażeniem prądem.

W tym czasie monterzy zakończyli prace wykończeniowe i odbyło się przekazanie obiektu przez wykonawcę dla zleceniobiorcy czyli ROD „Semafor”. Dokonaliśmy przeglądu połączeń obu kontenerów, ich uszczelnienie i ocieplenie połączeń. Wykonanie połączenia na dachu przez przyklejenie specjalnej taśmy uszczelniającej i izolującej. Działania rolet, klimatyzacji, instalacji elektrycznej, działanie zamków. Przeglądu w obecności pracowników firmy „Logicon” dokonał Prezes ROD Semafor, inspektor nadzoru, skarbnik ROD oraz elektryk ROD.

Dalsze prace wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu będą kontynuowane w zależności od pogody. Chcemy zakończyć wszystkie prace przed rozpoczęciem sezonu działkowego 2022.

Niestety jest i przykra wiadomość z uwagi na to, że 159 osób nie zapłaciło jeszcze ustalonej partycypacji co stanowi kwotę 23 850 zł. W związku z tym musieliśmy zapłacić za wykonaną robotę z pieniędzy przeznaczony na bieżącą działalność Ogrodu. Ponieważ zbliża się rozpoczęcie sezonu 2022 może zabraknąć nam pieniędzy na opłacenie faktur za energię elektryczną. Jeżeli nie zapłacicie Państwo (159 osób) kwoty jaką wymieniłem to może być tak że Zakład Energetyczny wyłączy nam prąd a wtedy nie będziemy mogli włączyć wody. Proszę te osoby o przemyślenie swoich poczynań odnośnie opłaty inwestycyjnej gdyż szkodzicie Państw nie tylko sobie ale również swoim sąsiadom.

Zarząd ROD „Semafor”