Wjazd na działkę dla uprawnionych.

Na posiedzeniu Zarządu omówiono sprawę wjazdu na teren Ogrodu osób nieuprawnionych którzy posiadają klucze od bramy głównej. Najprawdopodobie w posiadanie klucza weszli na drodze nielegalnego dorobienia za sprawą uprawnionego działkowicza. Jedynym sposobem na ukrucenia takiej samowoli była natychmiastowa reakcja Zarządu.

Uchwała nr.47/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r.

Zarząd ROD „SEMAFOR” w Olsztynie w dniu 18 czerwca 2021 r. podjął Uchwałę
następującej treści:

Zarząd ROD „SEMAFOR” podjął decyzję w sprawie weryfikacji uprawnień do wjazdu na teren ROD na podstawie § 70 regulaminu ROD tj. osób niepełnosprawnych,poprzez zobowiązanie dotychczas uprawnionych do przedstawienia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności powodującej trudności z samodzielnym poruszaniem się. (orzeczenie ze wskazaniem narządy ruchu).
Termin do przedłożenia stosownych dokumentów ustala się na dzień 01 Września 2021 r.
Po tym terminie zostanie zmieniona kłódka do bramy wjazdowej.


Uzyskanie nowego klucza będzie się wiązało z pokryciem kosztów dorobienia przez
zainteresowanych. Będzie to specjalna kłódka a dorobienie takiego klucza będzie niemożliwa gdyż będzie to klucz na tzw. „Kartę” i dorobić może tylko ten zakład który jest dostawcą tej kłódki . Przyko nam , że narażamy Państwa na dodatkowe koszty ale nie jest to wina Zarządu ,że taki proceder na Naszych działkach występuję. Nie możemy dopuścić aby notorycznie łamano przepisy Regulaminu ROD.

Zarząd ROD „Semafor” w Olsztynie.