Dlaczego warto uczestniczyć w walnym zebraniu ROD.

Praktyka, a szczególnie wpływające co roku skargi i wnioski dowodzą, że nie wszyscy działkowcy zdają sobie sprawę z tego jaki wpływ na ich sytuację ma decyzja o ominięciu przez nich walnego zebrania. Z treści pism i skarg kierowanych do Jednostek Nadrzędnych wynika bardzo wyraźnie, że wielu działkowców nie zdaje sobie sprawy z tego, iż wyłącznie ich obecność i głosowanie na walnym zebraniu zapewni im realny wpływ na funkcjonowanie ich ogrodu. W roku wyborczym, a taki teraz mamy, gdy dochodzi do wyboru nowych składów organów ROD.

Działkowcy, którzy z własnej woli nie biorą w nich udziału, samodzielnie pozbawiają się prawa do decydowania przede wszystkim o kosztach jakie poniosą w najbliższym roku w związku z posiadaniem działki w ROD. Trzeba mieć bowiem na uwadze, że zgodnie ze Statutem PZD uchwały w II terminie(mniejszość członków) są obowiązujące dla wszystkich działkowców.

Walne zebrania są najwyższym organem w ROD, które podejmują kluczowe decyzje dla funkcjonowania ogrodu, jego finansów a w tym roku dodatkowo wyboru składów organów. Każdy działkowiec będący członkiem Polskiego Związku Działkowców ma prawo w nich uczestniczyć. Dbając o własne interesy i mając na względzie dobro działkowców oraz rozwój ogrodów działkowych, udział w walnym zebraniu jest sprawą kluczową do uniknięcia wielu nieporozumień i problemów w przyszłości.

Wobec powyższego zachęcamy Państwa do jak najliczniejszego uczestnictwa w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym na którym wybierzemy nowe władze  w ROD