Komunikat Zarządu

Zarząd ROD „Semafor” w Olsztynie informuję, że osoby uprawnione do wjazdu i parkowaniu pojazdami mechanicznymi na terenie naszego ogrodu mogą się zgłaszać do Prezesa ROD w celu odbioru tabliczki postojowej, karty postoju oraz klucza do bramy głównej. Koszt tych elementów to 44,20 zł. płatne na konto działkowe z dopiskiem „klucz do bramy”.

Jednocześnie informujemy że pojazd mechaniczny nie może być parkowany na alejkach wąskich a tylko w wyznaczonym miejscu na alei głównej. Tabliczka postojowa powinna być przyczepiona do płoty. Jeżeli jest to płot sąsiada to musi być zgoda na postój pojazdu w tym miejscu (§ 70 1,2,3 i 4) Regulaminu ROD.

Brak spełnienia tych warunków uniemożliwia otrzymanie \klucza do bramy wjazdowej. Informujemy, że klucze są z atestem i dorobienie duplikatu w punkcie dorabiania jest niemożliwy.

W przypadku zgubienia klucza duplikat może być wykonany tylko na podstawie atestu którym dysponuję wyłącznie Prezes ROD.

Koszt duplikatu w firmie WIT-CZAR to kwota 55,00 zł.