KOMUNIKAT ZARZĄDU

K O M U N I K A T.

W związku z uszkodzeniem kłódki od bramy wjazdowej Nr.1 przez nieznanego sprawcę zmuszeni jesteśmy do wymiany na nową.

Wobec powyższych faktów oraz upływu terminu wydanych przepustek dla osób uprawnionych (Inwalidzi) do wjazdu na teren ROD Zarząd podjął decyzję o ponownych rozpatrzeniu wniosków na uzyskanie nowych przepustek i udostępnienia kluczy od bramy Nr.1 uprawnionym.

W terminie po 20 kwietnia proszę osoby ubiegające się o przepustki do złożenia w biurze ROD odpowiedniego dokumentu tj. „Decyzji o niepełnosprawności” oraz wniosku.

Obecnie została zamówiona nowa kłódka i klucze do niej, nowe przepustki do pojazdu oraz tablice oznaczające miejsce postoju uprzywilejowanego pojazdu. Od soboty 29 kwietnia w biurze ROD „Semafor” będzie można pobrać ( tel. 506 426 788) wszystkie elementy potrzebne do korzystania z uprawnienia (odpłatnie koszt ok.50,00 zł).

Zarząd ROD „Semafor”