Komunikat Zarządu ROD.

Zarząd ROD „Semafor” na posiedzeniu w dniu 04.08.2022 r. podjął decyzję w sprawie nieopłacanej opłaty za zużycie energii  elektrycznej na poszczególnych działkach w 2021 r. Na dzień 04.08.2022 r. jest do zapłaty 32 rachunki na kwotę 682,57 zł. Wszystkim którzy posiadają jakiekolwiek zadłużenie z tytułu zużycia energii elektrycznej od natychmiast zostaną odłączeni od instalacji elektrycznej. Włączenie może nastąpić  po wpływie  na konto ROD zadłużenia wraz z odsetkami  od dnia 01.12.2022 r oraz opłaty manipulacyjnej w wysokości 50,00 zł. (podstawa  uchwała Zarządu ROD nr. 55/2022 r. z dnia 04.08.2022 r.)

                                                                 Zarząd  ROD