Znaczenie Regulaminu ROD dla działkowców

Życie w ogrodzie działkowym normuje przede wszystkim regulamin ROD, który zawiera wiele sprawdzonych rozwiązań mających na celu stworzenie optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania ogrodów działkowych. Regulamin ROD jest podstawowym dokumentem stosowanym w ogrodach. Obowiązuje nie tylko działkowiczów , ale każdą osobę przebywającą na terenie ogrodu. Normuje m. in. zagadnienia dotyczące funkcjonowanie ogrodu, […]

Czy zarząd ROD może umarzać zobowiązania z tytułu opłaty ogrodowej ?

W związku z licznymi pytaniami działkowiczów czy mogą być zwolnieni z opłaty za śmieci, gdyż jak twierdzą nie korzystają ze śmietnika Zarząd onformuje: obowiązek uczestniczenia działkowca w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę poprzez uiszczanie opłat ogrodowych wynika z art. 33 ustawy o ROD. Tę kwotę reguluje również & 144 Statutu […]

Awaria hydroforni

Przed sezonem podczas przygotowywania hydroforni do sezonu nastąpiła awaria urządzeń. Wobec wieloletniej pracy okazało się ,że zawór zwrotny na dopływie wody do zbiorników jest zużyty i nie trzyma wody w zbiornikach. Po napompowanie wody do pełnych zbiorników i uzupełnieniu ciśnienia woda w ciągu 1,5 godziny całkowicie cofała się do studni. To dyskwalifikowało całkowicie jej przydatność […]

Budowa wiaty śmietnikowej

Zarząd w trosce o wysokość opłaty za wywóz śmieci z terenu naszego ROD ok. podjął decyzję o  wybudowanie jednego głównego śmietnika. Próbujemy obniżyć koszty ale nie dokonamy tego bez  pomocy wszystkich działkowiczów. Musicie Państwo zrozumieć że działamy na waszą korzyść. W   wiacie będą usytuowane 4 pojemniki na komunalne odpady zmieszane. Możemy do nich wrzucać  tylko […]

Komunikat Zarządu.

Rozpoczęcie sezonu 2021. Sezon 2021 rozpoczniemy  w ostatni weekend kwietnia. W obecnej chwili dokonujemy przeglądu zbiorników na wodę (hydrofornia). Sprawdzamy zawory i zasuwy. Musi być dokonana legalizacja przez Dozór Techniczny. Informujemy , że z uwagi na bardzo duże koszty wywozu śmieci w 2020 r. (ogółem zapłaciliśmy 37 475,69 zł.) zmuszeni jesteśmy do podjęcia radykalnych działań […]

Zakończenie sezonu działkowego 2020.

Z końcem października rozpoczął się sezon zimowy dla naszych działek. W związku z tym likwidujemy pojemniki na śmieci i inne odpady. W dniu 30.10.2020 r. została zakręcona woda a hydrofornia zostanie poddana przeglądowi posezonowemu. Bramy wjazdowe nie będą otwierane jak dotychczas w piątki. W wyjątkowych przypadkach będzie można wjechać na teren ogrodu po wcześniejszym uzgodnieniu […]

Monitoring

W miesiącu sierpniu zakupiliśmy zestaw do monitoringu firmy HIKVISION 4 kamery 4 Mpx z nagrywarką. Pierwsza kamera została zamontowana i skierowana na bramę główną ogrodu. Mamy obecnie podgląd ruchu pojazdów na naszym terenie. Druga kamera została zamontowana przy śmietniku główny na skrzyżowaniu centralnym. Trzecia kamera będzie zamontowana na drodze głównej przy śmietniku od strony Carrefoura. […]

Budowa pomieszczeń biurowych

Zarząd ROD „SEMAFOR”  planuje w roku 2020 inwestycję  „Budowa Pomieszczeń Biurowych „ ROD „Semafor” na terenie działki 185. Obecne biuro znajdujące się w 65 letnim barakowozie jest w tragicznym stanie. Zimno,wilgoć i stęchlizna. Brak miejsca na przechowywanie dokumentów (RODO),  brak ogrzewania. To niedopuszczalne pracować dla Was w takich warunkach. Wstępne założenia to: budynek drewniany lub […]