Informacje dla nowych działkowców

Każdy nowy Działkowicz zakupując prawo do użytkowania działki powinien zawrzeć umowę z poprzednim użytkownikiem (wzory dostępne w zakładce Prawo  –  druki) . Na umowie podpisy obydwu stron powinny być potwierdzone notarialnie. Do Zarządu należy złożyć kopię umowy zakupu prawa do działki – podpisy potwierdzone notarialnie deklaracja członkowska nowego działkowicza wniosek zbywającego działkę potwierdzenie wpłaty wpisowego […]

Otwieranie bramy w ROD.

W związku z wnioskiem działkowców na Walnym Zebraniu 2021 w sprawie otwierania bramy wjazdowej w 2021 r. Zarząd podjął decyzję, że od dnia 25 sierpnia do dnia 16 października brama będzie otwarta w czwartek od godziny 8.00 do godziny 18.00 natomiast w soboty od godziny 8.00 do godziny 15.00. Od dnia 18 października do 30 […]

Znaczenie Regulaminu ROD dla działkowców

Życie w ogrodzie działkowym normuje przede wszystkim regulamin ROD, który zawiera wiele sprawdzonych rozwiązań mających na celu stworzenie optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania ogrodów działkowych. Regulamin ROD jest podstawowym dokumentem stosowanym w ogrodach. Obowiązuje nie tylko działkowiczów , ale każdą osobę przebywającą na terenie ogrodu. Normuje m. in. zagadnienia dotyczące funkcjonowanie ogrodu, […]

Nowe obowiązki dla działkowców.

sprawdź czy Ciebie też dotyczy. Od 1 lipca 2021 roku właściciele budynków muszą składać deklaracje ws. urządzeń będących źródłem ciepła lub służących spalaniu paliw. Przypominamy – altana działkowca, co do zasady, jest budynkiem. Jeżeli znajdują się w niej urządzenia będące źródłem ciepła (np. bojler do grzania wody) lub służący spalaniu paliw (np. kominek), zachodzi konieczność […]

Czy zarząd ROD może umarzać zobowiązania z tytułu opłaty ogrodowej ?

W związku z licznymi pytaniami działkowiczów czy mogą być zwolnieni z opłaty za śmieci, gdyż jak twierdzą nie korzystają ze śmietnika Zarząd onformuje: obowiązek uczestniczenia działkowca w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę poprzez uiszczanie opłat ogrodowych wynika z art. 33 ustawy o ROD. Tę kwotę reguluje również & 144 Statutu […]

Wjazd na działkę dla uprawnionych.

Na posiedzeniu Zarządu omówiono sprawę wjazdu na teren Ogrodu osób nieuprawnionych którzy posiadają klucze od bramy głównej. Najprawdopodobie w posiadanie klucza weszli na drodze nielegalnego dorobienia za sprawą uprawnionego działkowicza. Jedynym sposobem na ukrucenia takiej samowoli była natychmiastowa reakcja Zarządu. Uchwała nr.47/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. Zarząd ROD „SEMAFOR” w Olsztynie w dniu […]

Wiosenny przegląd działek w ROD.

W dniu 05- 06 Czerwca br. Zarząd ROD , przeprowadził przegląd działek na terenie ROD „Semafor” , na podstawie §60 Regulaminu ROD. Pod szczególną uwagę brane były następujące elementy zgodnie z § 39-§ 59 Regulaminem ROD m. in.: utrzymanie działki (zarośnięta, zabrudzona, nie uprawiana, porzucona), czy stan działki sprzyja zagrożeniu pożarowemu, przechodzące części roślin na […]

Walne zebranie 2021 r.

Zarząd ROD „Semafor podjął decyzję o przeprowadzeniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania 2021 r. Planujemy zorganizować Sprawozdawcze Walne Zebranie w terminie 21 sierpnia 2021 r. na terenie Ogrodu Działkowego „SEMAFOR” na placu przy bramie nr.2 (obok stawku). W związku z sytuacją pandemiczną nie możemy przeprowadzić zebrania zgodnie z tradycją w Klubie „Akces”. Prosimy o przybycie z własny […]

KOMUNIKAT ! Wiosenny przegląd działek

W dniu 05-06-2021 r. od godz. 10.00 na terenie ROD „Semafor” w Olsztynie, odbędzie się „Wiosenny przegląd działek”. W czasie przeglądu szczególnie uwaga zostanie zwrócona na: • zainstalowany numer działki na bramie wejściowej. (tabliczka z numerem działki winien być zainstalowany w widocznym miejscu),• uporządkowanie i utrzymanie w czystości przyległych alejek oraz rowów melioracyjnych. (A – […]

Awaria hydroforni

Przed sezonem podczas przygotowywania hydroforni do sezonu nastąpiła awaria urządzeń. Wobec wieloletniej pracy okazało się ,że zawór zwrotny na dopływie wody do zbiorników jest zużyty i nie trzyma wody w zbiornikach. Po napompowanie wody do pełnych zbiorników i uzupełnieniu ciśnienia woda w ciągu 1,5 godziny całkowicie cofała się do studni. To dyskwalifikowało całkowicie jej przydatność […]