Nowy 2024 r.

Wszystkim działkowcom ROD „Semafor” zdrowia i pomyślności w nowym 2024 r.

                                                   życzą

            Zarząd ROD , Komisja Rewizyjna oraz pracownicy ROD „Semafor”