Koniec sezonu 2023 r

 

W związku z zbliżającym się końcem sezonu , Zarząd ROD Semafor” informuje że:

w dniach 23-31października 2023 r. będą otwarta bramy wjazdowe Nr. 1 i 2

w godz. 8.00 – 17.00,

– w dniu 31 października 2023 r. zostanie zamknięty dopływ wody do działek,

– ok. 20 października zostanie dokonany odczyt z liczników na działkach i

  wywieszona lista należności do zapłaty za energię elektryczną,

– w dniu 31 października zostanie zamknięty śmietnik bez możliwości

  wyrzucania odpadów z działek,

– od dnia 1 listopada brama wjazdowa będzie zamknięta dla wszystkich

  pojazdów mechanicznych.