Ostatnie Pożegnanie.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu działkowego „Semafor” w Olsztynie powiadamia działkowców  o śmierci założyciela i Pierwszego Prezesa naszego Ogrodu.

Śp. Lucjana Osowskiego

Łączymy się w smutku z Rodziną p. Lucjana.