Walne Zebranie 2023.

Zarząd ROD „SEMAFOR” w Olsztynie zawiadamia wszystkich członków PZD w ROD „SEMAFOR” że dnia 18 Marca 2023 r. o godz.12.00(I termin), godz.12.30 ( II termin) w Klubie Osiedlowym „AKCES” w Olsztynie ul. Pana Tadeusza 6A  odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze.

Zapraszamy jak najliczniejszą grupę działkowców do wzięcia udziału w Zebraniu.

Decyzje Walnego Zebrania  są podstawą działania dla Zarządu. Biorąc udział w zebraniu Masz wpływ na te ustalenia, możesz zgłosić swoje wnioski i spostrzeżenia. Masz nowy pomysł na naszą działalność zgłoś to na Walnym Zebraniu. Może to pomóc lub usprawnić naszą działalność,