Dzień: 2 października, 2022

Komunikat Zarządu

Komunikat w spr. opłaty za energię 2022 r.

W dniach 20-25 października zostanie dokonany odczyt liczników energetycznych. Na początku Listopada br. zostanie wywieszone na tablicach ogłoszenie o wysokości zużycia i opłaty za energię