Opłata ogrodowa za rok 2022

Szanowni działkowcy 30 czerwca br. minął termin wnoszenie opłaty ogrodowej za dzierżawę działki. Niestety naszą społeczność charakteryzuję bardzo nieodpowiedzialność za tę czynność która jest obowiązkiem każdego użytkownika działki (Regulamin § 83 pkt 1 i 2 ).

W obecnej chwili z obowiązku tego wywiązało się 52,6% członków Naszej społeczności (na 401 działek zaległości mają 190 działki). Kwoty są różne od kilkunastu złotych do 895,60 zł. W tym: opłata ogrodowa                          zaległość          38 144,71 zł.                                                                          Fundusz Rozwoje                        zaległość            2 300,00 zł.                                                                        Składka  PZD                                zaległość               692,50 zł.                                                                        opłata  energetyczna                   zaległość              1 575,00 zł,                                                                        opłata śmieciowa                         zaległość             7 930,00 zł,                                                                                                        zaległości  z lat ubiegłych                                        9 658,20 zł,       

łączna kwota zaległości wynosi                                                                   56 891,07 zł.

Jest duża niefrasobliwość działkowców i stawia nas w bardzo kłopotliwej sytuacji gdyż brak środków na koncie może spowodować zakłóceniem działalności finansowej ogrodu. Przecież musimy płacić faktury za śmieci, energię, wodę, opłaty na rzecz PZD (kwota 0,10 zł od m2 powierzchni działek co stanowi kwotę  14 780,60 zł) oraz wynagrodzenie dla pracowników tj. gospodarz, elektryk, księgowa oraz składki do US i ZUS.

Sporą kwotę którą wydajemy stanowią awarie instalacji wodnej i elektrycznej. Niestety nasz obiekt liczy 50 lat i jest to raczej zabytek pod względem technicznym i użytkowym. Brak inwestowanie w obiekty  i urządzenia ogrodowe w latach poprzednich  doprowadził do takiego stanu Nasz ogród.  Będziemy zmuszeni w  latach następnych do poniesienia sporych nakładów finansowych na  inwestycję wodną.

Jednocześnie chcemy poinformować Państwa, że na wysyłane zawiadomienia o zaległościach duża część działkowców ma pretensje do księgowej że źle jest prowadzone ich konto „bo ja wszystko zapłaciłem”. Po dokładnej analizie konta działkowca okazuje się że jednak Księgowa dobrze prowadzi rozliczenia a działkowicz czegoś tam zapomniał zapłacić w poprzednich latach lub nie wiedzieli że taka opłata była do zapłaty.

W związku z powyższym apelujemy do wszystkich działkowców którzy nie wnieśli opłaty za rok 2022 o jak najszybszą wpłatę zaległości. Będzie to dowód, że jesteście Państwo odpowiedzialni a Zarząd dołoży wszelkich starań aby Nasz ogród działał jeszcze lepiej niż dotychczas z pożytkiem dla Nas wszystkich.

 

    Zarząd  ROD „SEMAFOR”