Zaległe opłaty za 2021 r.

Zarząd ROD „Semafor” w Olsztynie przypomina wszystkim którzy nie opłacili „Opłaty ogrodowej” za rok 2021 , opłaty inwestycyjnej na budowę Siedziby Zarządu ROD oraz opłaty za zużytą energię elektryczną  w sezonie 2021 o dokonanie  wpłat na kontu Ogrodu.

Nie opłacenie w/w opłat będzie skutkowało naszą interwencją do pozbawienia prawa do dzierżawy działki włącznie.

Pierwsze  wnioski już zostały wysłane do poszczególnych działkowców.

Zarząd będzie z konsekwencją starał się do likwidacji zadłużeń.

W przypadku braku porozumienia Zarząd będzie kierował sprawy na drogę Sądową a następnie Komorniczą.