Dzień: 25 maja, 2022

Aktualności

Zaległe opłaty za 2021 r.

Zarząd ROD „Semafor” w Olsztynie przypomina wszystkim którzy nie opłacili „Opłaty ogrodowej” za rok 2021 , opłaty inwestycyjnej na budowę Siedziby Zarządu ROD oraz opłaty