Rozpoczynamy inwestycję!!

Od wczoraj trwają pierwsze prace związane z inwestycją budowy siedziby ROD „Semafor”. W godzinach południowych na placu budowy pojawiły się maszyny budowlane i rozpoczęły się prace porządkowe i wyburzeniowe. Prace zostały wykonane przez firmę „Quick” Łukasz Kozłowski z Ostrzeszewa.

Wyburzono i wywieziono starą altankę. Rozebrano stare ogrodzenie a gruz z fundamentów altanki i ogrodzenia został wywieziony do kruszarni betonu w Wójtowie. Następnie cały materiał został załadowany na pojazdy budowlane i wywieziono do utylizacji. Okazało się , że niestety na terenie porządkowanym został odkryty eternit który został odwieziony również do utylizacji. Prace zostaną ukończone w piątek 19.11.2021 r.

Po wykonaniu robót rozbiórkowych w przyszłym tygodniu zostaną przeprowadzone roboty fundamentowe pod kontener biurowy.