Wyłączanie wody w okresie jesienno-zimowym.

Przed nadejściem zimy nasze ROD decyduje się na wyłączanie wody. Wynika to z faktu, że przez kilka miesięcy nasza instalacja nie jest przystosowana do pracy w tym okresie roku (ujemne temperatury) gdyż może ulec uszkodzeniu.

Dlatego ROD ma obowiązek wyłączyć we wskazanym terminie informując uprzednio działkowców o tym fakcie. Należy zaznaczyć, że przepisy nie narzucają ogrodom obowiązku dokonania takiego wyłączenia, czy sztywnych terminów, w których woda winna być wyłączona, a potem włączona. Powyższe uprawnienia leżą w gestii Walnych Zebrań w więc działkowców