Otwieranie bramy w ROD.

W związku z wnioskiem działkowców na Walnym Zebraniu 2021 w sprawie otwierania bramy wjazdowej w 2021 r. Zarząd podjął decyzję, że od dnia 25 sierpnia do dnia 16 października brama będzie otwarta w czwartek od godziny 8.00 do godziny 18.00 natomiast w soboty od godziny 8.00 do godziny 15.00.

Od dnia 18 października do 30 października brama wjazdowa będzie otwierana od poniedziałku do piątku w godz.8.00 – 17.00 oraz w sobotę w godz. 8.00 – 15.00. Myślimy ,że ułatwi to Państwu przygotowanie działki do sezonu zimowego.

Ponad 30 minut zgodnie ze znakiem umieszczony na bramie wjazdowej

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z paragrafem 68 pkt.7 Regulaminu ROD parkowanie na terenie ogrodu bez zgody Walnego Zebrania jest całkowicie zabronione.