Wiosenny przegląd działek w ROD.

W dniu 05- 06 Czerwca br. Zarząd ROD , przeprowadził przegląd działek na terenie ROD „Semafor” , na podstawie §60 Regulaminu ROD.

Pod szczególną uwagę brane były następujące elementy zgodnie z § 39-§ 59 Regulaminem ROD m. in.:

  • utrzymanie działki (zarośnięta, zabrudzona, nie uprawiana, porzucona),
  • czy stan działki sprzyja zagrożeniu pożarowemu,
  • przechodzące części roślin na alejki,
  • wyposażenie w kompostownik,
  • zachowanie odstępów budowli od granic działki,
  • tabliczki z numerem działki.
  • uporządkowanie i utrzymanie w czystości przyległych alejek oraz rowów melioracyjnych * do połowy ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach,
  • na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony

Podczas lustracji stwierdziliśmy dużą ilość działek ładnych , zadbanych i urządzonych z pomysłem.

Niestety są też działki zaniedbane i zarośnięte.

Na szczęście jest ich coraz mniej. Mamy nadzieję że działkowicze z tych działek wezmą przykład z ładnych działek i swoje doprowadzą do poziomu tych dobrych i ładnych.

Stwierdziliśmy też brak tabliczek z numerem działek. Są to niewielkie ilości ale są i należy je uzupełnić.

Przeprowadziliśmy lustrację rowu odwadniającego. Niestety na wielu odcinkach jest on nieczyszczony. Będziemy domagać się od działkowiczów aby wypełniali swoje obowiązki i rowy były czyszczone.

Przeprowadziliśmy sporo rozmów z działkowiczami wskazując im ich niedociągnięcia. Mamy nadzieje że nasze rozmowy przyniosą pożądany skutek i usterek będzie coraz mniej. Wszystkie rozmowy z działkowiczami odbyły się w miłej atmosferze i działanie Zarządu przyjmowane były z dużym zrozumieniem. Było też sporo propozycji ze strony działkowiczów odnośnie działania naszego ROD. Postaramy się z tych propozycji skorzystać i wprowadzić je w życie.

Zarząd jest zbudowany takim obrotem wydarzeń co może doprowadzić do dalszego rozwoju naszego Ogrodu. Chcemy podziękować tym najlepszym i zmobilizować tych odstających.

Zarząd ROD „Semafor” w Olsztynie