Walne zebranie 2021 r.

Zarząd ROD „Semafor podjął decyzję o przeprowadzeniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania 2021 r.

Planujemy zorganizować Sprawozdawcze Walne Zebranie w terminie 21 sierpnia 2021 r. na terenie Ogrodu Działkowego „SEMAFOR” na placu przy bramie nr.2 (obok stawku). W związku z sytuacją pandemiczną nie możemy przeprowadzić zebrania zgodnie z tradycją w Klubie „Akces”. Prosimy o przybycie z własny siedzeniem oraz zachowanie szczególnej ostrożności.

Początek obrad przewiduje :

W I terminie godz. 10,00

W II terminie godz.10,30

Początek obrad:

 • Otwarcie zebrania,
 • Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta,
 • Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego,
 • zatwierdzenie porządku obrad,
 • Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej,
 • Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 i 2020 r.,
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 i 2020 r.,
 • Ocena działalności Zarządu ROD za 2019 i 2020 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami,
 • Dyskusja,
 • Sprawozdanie Komisji Mandatowej,
 • Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów Uchwał i głosowania w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019 i 2020 r, zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 r., Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 i 2020 r.
 • Projekt planu pracy na 2021 r.
 • Projekt preliminarzy finansowych za 2021 r.
 • Ocena preliminarza finansowego ROD na 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD
 • Dyskusja.
 • Sprawozdanie Komisji Uchwał i wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowanie w sprawach: a. uchwała opłaty ogrodowej i terminu ich wnoszenia w 2021 r. b.uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego w tym partycypacji finansowej działkowiczów.
 • uchwalenie planu pracy na rok 2021.
 • uchwalenie preliminarza finansowego na rok 2021.
 • sprawy różne.
  • Zakończenie obrad

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniu 20 sierpnia 2021 roku w godz.17-19 w biurze ROD „Semafor” w Olsztynie.

Zarząd ROD „SEMAFOR”