KOMUNIKAT ! Wiosenny przegląd działek

W dniu 05-06-2021 r. od godz. 10.00 na terenie ROD „Semafor” w Olsztynie, odbędzie się „Wiosenny przegląd działek”.

W czasie przeglądu szczególnie uwaga zostanie zwrócona na:

• zainstalowany numer działki na bramie wejściowej. (tabliczka z numerem działki winien być zainstalowany w widocznym miejscu),
• uporządkowanie i utrzymanie w czystości przyległych alejek oraz rowów melioracyjnych. (A – do połowy ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach), (B – na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają
działki z jednej strony),
• estetyka nasadzeń żywopłotów na alejkach, drożność alejek,
• kompostownik usytuowany na działce. (działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia
organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin),
• ogólne zagospodarowanie i wygląd działki (działkowiec jest obowiązany utrzymać działkę w należytym stanie,
przestrzegać porządku ogrodowego w sposób określony w regulaminie oraz współdziałać w ochronie wspólnego
dobra, ponadto w czasie przeglądu zwracana będzie uwaga na pokrycie dachu i elewacji wyrobami z eternitu
falistego lub płaskiego czy azbestowo-cementowego.
• przestrzeganie Regulaminu ROD.

Po zakończeniu przeglądu wszystkich działek zostanie sporządzony protokół , z którym zostaną zapoznani działkowcy.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich działkowców o aktywny udział w przygotowaniu działek i w przeglądzie oraz udostępnianie swoich działek członkom komisji podczas ich pracy.

Zarząd ROD „Semafor”