Awaria hydroforni

Przed sezonem podczas przygotowywania hydroforni do sezonu nastąpiła awaria urządzeń. Wobec wieloletniej pracy okazało się ,że zawór zwrotny na dopływie wody do zbiorników jest zużyty i nie trzyma wody w zbiornikach. Po napompowanie wody do pełnych zbiorników i uzupełnieniu ciśnienia woda w ciągu 1,5 godziny całkowicie cofała się do studni. To dyskwalifikowało całkowicie jej przydatność do pracy.

Mimo naszych starań nie byliśmy w stanie usunąć tej usterki we własnym zakresie.
Musieliśmy zatrudnić firmę zewnętrzną do wykonania wymiany zasuwy kulowej i zaworu zwrotnego.

Olsztyńska firma „INSTALACJE” z powierzonego zadania wywiązała się szybko i sprawnie.
Hydrofornia jest sprawna i działa bez zastrzeżeń. Mamy wodę na sezon 2021.