Opłata ogrodowa

Zarząd ROD „Semafor” w Olsztynie przypomina wszystkim którzy nie opłacili „Opłaty ogrodowej” oraz opłaty za

   zużytą energię elektryczną o dokonanie  wpłat na kontu Ogrodu.

   Nie opłacenie w/w opłat będzie skutkowało naszą interwencją do pozbawienia prawa do dzierżawy działki wącznie.

   Pierwsze  wnioski już zostały wysłane do poszczególnych działkowców.

   Zarząd będzie z konsekwencją starał się do likwidacji zadłużeń.

W przypadku braku porozumienia Zarząd będzie kierował sprawy na drogę Sądową a następnie Komorniczą.