Opłata ogrodowa

Zarząd ROD „Semafor” w Olsztynie przypomina wszystkim którzy nie opłacili „Opłaty ogrodowej” oraz opłaty za    zużytą energię elektryczną o dokonanie  wpłat na kontu Ogrodu.    Nie opłacenie w/w opłat będzie skutkowało naszą interwencją do pozbawienia prawa do dzierżawy działki wącznie.    Pierwsze  wnioski już zostały wysłane do poszczególnych działkowców.    Zarząd będzie z konsekwencją […]